Seminarium Zespolu Badawczego 'Nanofotonika'

Zróżnicowanie generacji wirów optycznych na warstwowej strukturze fotonicznej (część druga)

Witold Szabelak

czwartek, 8 maja 2008, godz. 12:15, sala ...

Wiry optyczne są cechą charakterystyczną wiązek optycznych, przykładowo wiązek Laguerre'a-Gaussa typu "elegant" (ELG). Wpływ granicy dielektrycznej na rozkład pola w ortogonalnych składowych polaryzacyjnych wiązek ELG zależy od ich kąta padania. W przypadku padania normalnego, w ortogonalnych składowych wiązki dochodzi do generacji wirów optycznych o odmiennym od padającego indeksie azymutalnym. Podobne zjawisko zachodzi dla padania ukośnego. Jednakże w tym przypadku przewagę, ze względu na wartość amplitudy, ma człon związany z optyką geometryczną o tym samym co w wiązce padającej indeksie azymutalnym. Zasłania on nową, istotnie pobudzoną składową, reprezentującą pierwszy wyraz przybliżenia pola. 1. D. J. Leach et al, Phys. Rev. Lett. 92 013601 (2004). 2. W. Nasalski, Phys. Rev. E. 74 056613 (2006). 3. W. Nasalski, Y. Pagani, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 8 21 (2006). 4. W. Szabelak, W. Nasalski, Materiały XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich, 99 (Szczecin 2007). datysem|01.07.2010