Seminarium Zespolu Badawczego 'Nanofotonika'

Zróżnicowanie generacji wirów optycznych na warstwowej strukturze fotonicznej

Witold Szabelak

czwartek, 17 kwietnia 2008, godz. 12:15, sala ...

Wiry optyczne charakteryzujące wiązki o spiralnym froncie fazowym znane są od drugiej połowy ubiegłego wieku. W wyniku padania takich wiązek na granicę dielektryczną poprzez sprzężenie miedzypolaryzacyjne w ortogonalnych składowych dochodzi do generacji wirów optycznych wyższych rzędów. W przypadku padania ukośnego kierując się prawidłową interpretacją zjawiska stosujemy przybliżenie pierwszego rzędu dla kątów pod jakimi rozchodzą się istotne składowe spektralne (fale płaskie o największym natężeniu). Przedstawię analizę zróżnicowania generacji wirów optycznych w zaleznosci od kąta padania wiązek Laguere&