Seminarium Zespolu Badawczego 'Nanofotonika'

Pułapki optyczne i nanofotoniczne sterowanie

Wojciech Nasalski

czwartek, 20 marca 2008, godz. 12:15, sala ...

Przedstawione zostaną podstawowe mechanizmy pułapkowania i sterowania optycznego nano-obiektami stosowane w nanofotonice. Podane zostaną przykłady ich zastosowań w układach optycznych typowych dla mikroskopii pola bliskiego, z wykorzystaniem w szczególności zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia, rezonansu plazmowego nanostruktury, pędu i orbitalnego momentu pędu wiązek optycznych. 1. W. Nasalski, Phys. Rev. E 74, 056613 (2006). 2. K. C. Neuman and S. M. Block, Rev. Sci. Instrum. 75, 2787 (2004).