Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki gruntowe.

dr inż. Jan Maciejewski, IPPT

poniedziałek, 3 listopada 2008, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Praca habilitacyjna.