Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Obliczenia wieloskalowe w heterogenicznych środowiskach sprzętowych

dr inż. Łukasz Rauch, AGH

poniedziałek, 4 kwietnia 2011, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

W czasie prezentacji przedstawione zostaną możliwości implementacji algorytmów do obliczeń wieloskalowych z wykorzystaniem heterogenicznych środowisk obliczeniowych. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie realizacji frameworku do automatów komórkowych dedykowanego do modelowania zjawisk materiałowych w skali mikro. Przedstawione zostaną przykłady wykorzystania frameworku, a także szczegóły jego implementacji dla konwencjonalnych procesorów CPU (C++) oraz dla procesorów kart graficznych (OpenCL). Następnie przedstawiona zostanie implementacja metody elementów skończonych, również dla heterogenicznych środowisk obliczeniowych &