Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Anizotropowa Turbulencja w Nadciekłym Helu i Dynamika Wirów Dyskretnych. (praca habilitacyjna)

dr Tomasz Lipniacki

poniedziałek, 4 czerwca 2007, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Przedstawię model silnie anizotropowej turbulencji kwantowej (turbulencji wirów dyskretnych) w nadciekłym helu. Podstawową ideą jest rozbicie modelowania na dwie skale: 1) mikroskopową, w której dynamika linii wirowych analizowana jest w oparciu o przybliżenie lokalnej samoidukcji i prowadzi do lokalnego równania na gęstość wirów, uwzględniającego anizotropię i dryf kłębowiska wirowego. Omówię tu nowe (analityczne) rozwiązania opisujące dynamikę wirów dyskretnych w przybliżeniu lokalnej samoindukcji. oraz 2) makroskopową, w której dynamika składowej nadciekłej i normalnej (lepkiej) opisywana jest odpowiednio równaniami Eulera i Naviera-Stokesa, sprzężonymi polem siły o wartości proporcjonalnej do gęstości wirów i wzajemnej prędkości składowych.