Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Ocena warunków pomiaru parametrów spirometrycznych

dr Barbara Juroszek

poniedziałek, 4 grudnia 2006, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Spirometria służy diagnostyce mechaniki układu oddechowego na podstawie oceny prędkości przepływu i objętości powietrza wydychanego. O dokładności pomiaru decydują wszystkie bloki zastosowanego przyrządu pomiarowego. W dobie nowoczesnych rozwiązań technicznych pojawiła się potrzeba szczegółowej rewizji wszystkich czynników wpływających na dokładność pomiaru. Toteż autorka wskazuje trzy najistotniejsze czynniki, którymi są: fizyczne warunki otoczenia, opór przepływowy przetwornika spirometrycznego oraz parametry przetwarzania sygnału. Przyjęty stały współczynnik przeliczeniowy normalizujący warunki fizyczne pomiarów spirometrycznych odnosi się raczej do używanych od bardzo dawna spirometrycznych przetworników objętościowych. Stosowane obecnie nowoczesne przetworniki przepływowe wymagają uwzględnienia współczynników o diametralnie innych wartościach. W przeszłości największy wpływ na dokładność pomiaru miał przetwornik spirometryczny. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne pozwoliły na znaczną poprawę jego dokładności. Istotnego znaczenia nabiera obecnie opór przepływowy przetwornika. Powszechne stosowanie mikroprocesorów będących dzisiaj bazą wszystkich urządzeń pomiarowych skłoniło autorkę do podjęcia analizy wpływu sposobu przetwarzania sygnału spirometrycznego na ostateczną dokładność pomiaru. Przeprowadzone badania i analizy wskazują, że dobór przetwornika AC o odpowiedniej rozdzielczości i zapewnienie właściwej częstotliwości próbkowania pozwala na zminimalizowanie błędu przetwarzania. Prezentowane w referacie zagadnienia zostały przedstawione w rozprawie pt. 'Metrologiczne aspekty badania czynności mechanicznej układu oddechowego' oraz opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.