Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Modelowanie multifizyczne i eksperyment demonstracyjny zagadnień aktywnej wibroakustyki

Tomasz G. Zieliński

poniedziałek, 8 czerwca 2009, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Wykład składać się będzie z dwóch prezentacji dotyczących zagadnień aktywnej wibroakustyki. Podczas pierwszej prezentacji, zatytułowanej: "AKTYWNE KOMPOZYTY POROELASTYCZNE O POLEPSZONEJ ABSORPCJI AKUSTYCZNEJ", przedstawiona zostanie koncepcja aktywnego kompozytu (modelowanego multifizycznie) składającego się z warstwy materiału porowatego z osadzoną wewnątrz aktywną cienkościenną strukturą sprężystą pozwalającą na polepszenie absorpcji akustycznej w niższych częstotliwościach. Druga prezentacja na temat: "MODELOWANIE MULTIFIZYCZNE I EKSPERYMENT DEMONSTRACYJNY AKTYWNEJ REDUKCJI WIBROAKUSTYCZNEJ" pokazuje wyniki modelowania multifizycznego zweryfikowane eksperymentalnie. Głównym celem jest prosta symulacja aktywnej redukcji hałasu nisko-częstotliwościowego wywołanego drganiami konstrukcji.