Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Strategia optymalizacji dla analizy odwrotnej w zastosowaniu do identyfikacji modeli własności materiałów i warunków brzegowych

dr D. Szeliga, prof. M. Pietrzyk

poniedziałek, 8 grudnia 2003, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Streszczenie

Analiza odwrotna jest powszechnie stosowana do identyfikacji różnych modeli własności materiałów i warunków brzegowych w inżynierii materiałowej. W literaturze naukowej znaleźć można liczne przykłady zastosowań tej metody do identyfikacji modeli reologicznych, tarcia i wymiany ciepła. Długie czasy obliczeń, wynikające z trudności ze zbieżnością procedur optymalizacyjnych, są podstawowym czynnikiem ograniczającym szerokie zastosowanie oprogramowania z analizy odwrotnej. Dlatego w prezentacji przedstawione będą wyniki badań mających na celu testowanie przydatności różnych metod optymalizacji do analizy odwrotnej i zaproponowanie najlepszej strategii optymalizacji. Badaniami objęto różne metody optymalizacji gradientowej i bezgradientowej oraz algorytmy ewolucyjne. Przeprowadzone testy numeryczne pozwoliły wyciągnąć wnioski odnośnie skuteczności poszczególnych metod w poszukiwaniu minimum funkcji celu i omijaniu minimów lokalnych. Druga część prezentacji dotyczy wybranych przykładów nowych zastosowań analizy odwrotnej, między innymi: