Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Hiperboliczne równania fonowego transportu ciepła

dr Wiesław Larecki, IPPT PAN

poniedziałek, 12 stycznia 2009, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

(prezentacja wyników pracy habilitacyjnej)