Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Doświadczalna weryfikacja podstawowych założeń teoretycznych makroskopowej teorii pseudosprężystości

dr Andrzej Ziółkowski

poniedziałek, 13 listopada 2006, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

W 1998 Raniecki i Lexcellent zaproponowali model konstytutywny pseudosprężystego zachowania stopów z pamięcią kształtu - model RL. W modelu tym przyjęto szereg założeń teoretycznych zapewniających jego stosunkowo prostą formę matematyczną i efektywność numeryczną, przy spodziewanej dobrej dokładności przewidywań modelowych. Starannie zaplanowany i wykonany program prób poświęcony badaniu zachowania stopu NiTi poddawanego proporcjonalnym w przestrzeni składowych tensora naprężenia ścieżkom obciążenia, dostarczył danych umożliwiających doświadczalną weryfikację podstawowych założeń teoretycznych modelu RL. Surowe dane doświadczalne pochodzące z testów izotermicznych przeprowadzonych w temperaturach 310 , 315, 322.5 K zostały poddane odpowiedniemu opracowaniu, by możliwa była weryfikacja dopuszczalności założenia o izotropii sprężystej materiału, dopuszczalności założenia o matematycznej reprezentacji powierzchni płynięcia pseudosprężystego jako izotropowej funkcji tensora naprężenia, celowości wprowadzenia tzw. funkcji kształtu, dopuszczalności założenia o izotropii niesprężystej, tj. reprezentacji makroskopowego tensora odkształceń fazowych za pomocą tensorowej funkcji izotropowej względem tensora naprężenia. Podana zostanie także zalecana procedura identyfikacji stałych i funkcji materiałowych modelu RL włącznie z zaleceniami odnoście minimalnej i optymalnej liczby i rodzaju wymaganych prób doświadczalnych. Podany zostanie kompletny zestaw wartości stałych i funkcji materiałowych modelu RL dla badanego stopu NiTi.