Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

(1) Thermodynamics and nonlinear dynamics of transformation induced plasticity in Ti-Ni alloys - experimental and theoretical study. (2) In-situ infrared thermography of Ti-Ni alloy deformed in quasi-static and dynamic tests.

prof. O. Naimark, dr O. Plekhov, Institute of Continuous Media, Russian Academy of Sciences, Perm

poniedziałek, 17 listopada 2008, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

W czasie seminarium przewidziane są dwie prezentacje.