Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Metody ultradźwiękowe identyfikacji własności sprężystych ośrodków gradientowych

Piotr Kiełczyński

poniedziałek, 18 czerwca 2007, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

W pracy przedstawiono zastosowanie fal akustycznych do wyznaczania rozkładów własności sprężystych w materiałach gradientowych (FGM). Rozwiązano zagadnienie proste polegające na obliczeniu charakterystyk dyspersyjnych powierzchniowych fal sprężystych w ośrodkach gradientowych. Wykonano pomiary krzywych dyspersji powierzchniowych fal akustycznych w badanym ośrodku niejednorodnym. Rozwiązano zagadnienie odwrotne minimalizując wprowadzoną funkcję błędu (celu), w rezultacie czego odtworzono nieznany profil zmian własności sprężystych w warstwie wierzchniej badanego materiału. Zagadnienie proste oraz odwrotne rozwiązano w przypadku niejednorodnej próbki stalowej poddanej procesowi hartowania laserowego. W części doświadczalnej zmierzono krzywe dyspersji powierzchniowej fali sprężystej typu SH (shear-horizontal).