Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynie

A. Myłyk

poniedziałek, 18 czerwca 2012, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Na seminarium przedstawię wyniki mojej pracy doktorskiej, gdzie został przebadany wpływ płaskiej pionowej ściany na ewolucję kropli zawiesiny opadającej pod wpływem siły grawitacyjnej w lepkim płynie dla liczb Reynoldsa znacznie mniejszych od jedności. Płyn wewnątrz i na zewnątrz opadającej kropli był identyczny, a cząstki początkowo były przypadkowo rozmieszczone wewnątrz sferycznej objętości. Wykonano eksperymenty i symulacje numeryczne. W doświadczeniach badana była ewolucja kropel złożonych z cząstek szklanych w glicerynie. Do obliczeń numerycznych zastosowano model cząstek punktowych. Najważniejszym wynikiem jest stwierdzenie, że w obecności pionowej ściany czas i długość destabilizacji kropli ulegają skróceniu.