Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Modelowanie zniszczenia betonu w warunkach ataku siarczanowego

mgr inż. Witold Węglewski

poniedziałek, 19 czerwca 2006, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Proponowane seminarium dotyczy modelowania zjawiska uszkodzenia betonu wywołanego działaniem chemicznie agresywnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznego ataku siarczanowego. Atak siarczanowy (korozja siarczanowa) jest sekwencją sprzężonych procesów fizyko-chemicznych prowadzących do odkształceń elementów konstrukcji betonowych "in situ", a w konsekwencji do ich uszkodzenia czy nawet zniszczenia. Model ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wykorzystuje metody i równania chemii fizycznej, transportu masy, mikromechaniki defektów, mechaniki pękania, termodynamiki reakcji chemicznych, teorii sprężystości, fizyki statystycznej (teorii perkolacji). Celem symulacji jest określenie czasu życia konstrukcji betonowej w warunkach ataku siarczanowego, czyli wyznaczenie wielkości makroskopowej ekspansji betonu w zależności od czasu ekspozycji konstrukcji na działanie siarczanów. W celu weryfikacji modelu teoretycznego zostanie przeprowadzona numeryczna symulacja testu badającego odporność betonu na atak siarczanowy wg normy ASTM C1012 (Ouyang 1988).