Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Energetyczny model pękania segmentacyjnego cienkich warstw

dr Marcin Białas, prof. Zenon Mróz

poniedziałek, 20 listopada 2006, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

W ramach pracy sformułowano energetyczny model pękania segmentacyjnego cienkiej warstwy na rozciąganym podłożu. Główne założenie stanowi idea topologicznej transformacji pomiędzy układem niepopękanym a całkowicie zniszczonym, bez rozpatrywania historii deformacji. Transformacja ta zachodzi gdy spełniony zostanie energetyczny warunek mówiący, że energia w stanie całkowitego zniszczenia nie może być większa od energii układu w stanie niepopękanym. Model pozwala na jednoznaczne określenie gęstości spękań w cienkiej warstwie. Został zastosowany do obliczenia energii pękania warstw tlenku krzemu na podłożach wykonanych z polimerów.