Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Time-continuous evolution of microstructures in finite crystal plasticity

prof. Klaus Hackl, Ruhr-Universitaet, Bochum, Germany

poniedziałek, 22 lutego 2010, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

[ streszczenie (PDF) ]