Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Prace Instytutu Obróbki Plastycznej na tle kierunków rozwoju obróbki plastycznej

dr A. Plewiński

poniedziałek, 24 listopada 2003, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Omówione zostaną kierunki rozwoju pozahutniczej obróbki plastycznej na świecie. Następnie omówione zostaną kierunki badań innowacyjnych i rozwojowych w Instytucie Obróbki Plastycznej. Dotyczyć to będzie zarówno technologii dla produkcji wielkoseryjnych (przede wszystkim dla przemysłu samochodowego) jak również mało- i średnioseryjnych.