Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Wpływ zmiennej drogi odkształcania na zachowanie się wybranych materiałów metalicznych

prof. Zbigniew Gronostajski (Pol.Wrocławska)

poniedziałek, 25 czerwca 2007, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Streszczenie: W pracy przedstawiono krótkie omówienie wpływu wymuszonej drogi odkształcenia na parametry siłowo energetyczne i strukturę oraz odkształcalność stopów miedzi. Określono najważniejsze parametry wpływające na reakcję materiału podczas odkształcania z oscylacyjnie zmienną drogą odkształcenia. Przedstawione w pracy wyniki badań własnych obejmują określenie wpływu sekwencyjnego oraz jednoczesnego, cyklicznego skręcanie z rozciąganiem, na parametry siłowe, energetyczne, zastępcze naprężenie uplastyczniające, odkształcenie graniczne i strukturę wybranych materiałów metalicznych. Wyniki uzyskane w procesach złożonego odkształcania porównane zostały między sobą oraz z wynikami otrzymanymi w monotonicznych próbach skręcania i rozciągania.