Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Zastosowanie analogii mechaniczno-elektrycznych do wykrywania defektów w konstrukcjach

mgr inż. Marek Kokot, ZTI IPPT

poniedziałek, 26 stycznia 2009, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

(promotor prof. Jan Holnicki-Szulc)