Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Własności termomechaniczne stopu TiNi z pamięcią kształtu

dr Elżbieta Pieczyska

poniedziałek, 26 marca 2007, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Plan wystąpienia 1. Wprowadzenie: charakterystyka stopów z pamięcią kształtu, przykłady zastosowań, problemy niejednorodności