Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Analiza jakościowa w zgadnieniach stabilności i sterowania układów mechatronicznych

Andrzej Ossowski, Warszawa

poniedziałek, 27 października 2008, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Prezentacja monografii habilitacyjnej