Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Zagadnienie zbieżności algorytmów genetycznych

Stefan Kotowski

poniedziałek, 28 maja 2007, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Przedstawiona zostanie idea badania algorytmów genetycznych metodami teorii układów dynamicznych. Wykorzystana do tego będzie entropia i wymiar fraktalny. Pokazana zostanie idea zastąpienia algorytmu innym algorytmem (operatorem) który juz w pierwszym kroku generuje rozkład graniczny. Jest to teoretyczną podstawą do badania algorytmów przy pomocy entropii i wymiaru fraktalnego.