Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Wpływ kierunku wstępnego odkształcenia na proces magazynowania energii w polikryształach

mgr Michał Maj

poniedziałek, 30 października 2006, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Miarą przemiany energii w dowolnej chwili procesu deformacji jest stosunek przyrostu energii zmagazynowanej do przyrostu pracy odkształcenia plastycznego. Wielkość ta, zwaną zdolnością magazynowania energii, jest makroskopową manifestacją zjawisk zachodzących na poziomie mikrostruktury. W niniejszej pracy, wyznaczono zależności zdolności magazynowania energii w funkcji odkształcenia plastycznego dla próbek różniących się kierunkiem wstępnego rozciągania. Następnie, przy użyciu mikroskopu optycznego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) przeprowadzono obserwacje mikrostruktury. Wyniki te wykorzystano do identyfikacji mechanizmów odpowiedzialnych za proces magazynowania energii w początkowym etapie deformacji monotonicznej i po zmianie kierunku rozciągania. Przedstawione wyniki stanowią istotną część rozprawy doktorskiej.