Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Modelowanie i eksperyment demonstracyjny zagadnień aktywnej wibroakustyki

dr Tomasz G. Zieliński

poniedziałek, 30 listopada 2009, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Wykład składać się będzie z dwóch części. W części pierwszej przedstawiona zostanie koncepcja aktywnego kompozytu poro-sprężystego składającego się z warstwy materiału porowatego z osadzoną wewnątrz aktywną cienkościenną strukturą sprężystą, pozwalającą na polepszenie absorpcji akustycznej w niższych częstotliwościach. Przedstawione zostaną wyniki analizy teoretycznej, oparte na zaawansowanym modelowaniu materiałowym. Natomiast w części drugiej omówione zostanie modelowanie i weryfikacja eksperymentalna zagadnienia aktywnej redukcji hałasu nisko-częstotliwościowego wywołanego drganiami konstrukcji.