Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

O dynamice i reologii wodnego mikroświata cząstek miękkich

dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPT PAN

poniedziałek, 31 stycznia 2011, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Nowoczesne technologie biologiczne, medyczne i przemysłowe często wykorzystują zawiesiny mikrocząstek miękkich, czyli takich, które wewnątrz zawierają substancję stałą o skomplikowanej strukturze oraz wypełniający ją płyn. Cząstkami miękkimi są np. skłębione polimery, mikrożele, polimery gwiaździste, fraktalne agregaty cząsteczek czy też cząstki o twardym kulistym rdzeniu, do którego przyczepiona jest polimerowa otoczka, przepuszczająca wodę. Podstawowym problemem, dotąd nie rozwiązanym, jest teoretyczny opis dynamiki i reologii zawiesin miękkich cząstek. Na seminarium przedstawione zostaną najnowsze wyniki teoretyczne dla takich układów, uzyskane przez zespół: G.C. Abade, B. Cichocki, M.L. Ekiel-Jeżewska, G. Naegele oraz E. Wajnryb. Podane i przedyskutowane będą współczynniki dyfuzji własnej i kolektywnej, sedymentacji, dyfuzji zależnej od wektora falowego oraz lepkości.