Seminarium ZTI

Poligonizacja kół kolejowych

doc. dr hab. Czesław Bajer

piątek, 3 stycznia 2003, godz. 10:00, sala S-4

Omówione zostaną dynamiczne zjawiska zachodzące przy toczeniu koła zawieszonego sprężyście. Ustalone poziome przesuwanie się punktu zawieszenia wywołuje periodyczną siłę reakcji w zawieszeniu oraz w strefie kontaktu.