Seminarium ZTI

Dynamika struny pod inercyjnym obciążeniem ruchomym

mgr inż Bartłomiej Dyniewicz

piątek, 3 marca 2006, godz. 10:00, sala S-4

Przedstawiono rozwiązania analityczne i numeryczne układów pod obciążeniem ruchomym nieinercyjnym i inercyjnym.