Seminarium ZTI

Drgania pochodzenia elektromagnetycznego w bezszczotkowych silnikach prądu stałego z magnesami trwałymi (godz. 10:15)

mgr inż. Jerzy Podhajecki, Politechnik Opolska

piątek, 3 czerwca 2011, godz. 10:00, sala S-4

Streszczenie Presja ekonomiczna ze strony producentów na minimalizację ilości zużywanych materiałów oraz postęp w projektowaniu wymusza stosowanie maszyn elektrycznych o coraz mniejszych rozmiarach, co powoduje ich głośną pracę i większą podatność na drgania. Z drugiej strony wzrastające w ostatnich latach wymagania i coraz ostrzejsze normy europejskie odnośnie poziomu emitowanego hałasu są przyczyną tego, że producenci starają się, aby drgania wytwarzane przez urządzenie podczas pracy były jak najmniejsze. Z tego powodu jednym z najważniejszych kierunków badań wibroakustycznych jest zastosowanie metod analitycznych, numerycznych i pomiarowych do analizy drgań pod kątem ich minimalizacji. Przyczyną drgań pochodzenia elektromagnetycznego w maszynach elektrycznych wirujących są: siły Maxwella - działające na granicy środowisk o różniących się przenikalności magnetycznych (powietrze i żelazo w szczelinie powietrznej), siły towarzyszące zjawisku magnetostrykcji - ich udział nadal pozostaje przedmiotem kontrowersji oraz siły Lorenza działające na uzwojenia. Referat przedstawia wyniki obliczeń drgań własnych i wymuszonych pochodzących od sił Maxwella i zjawiska magnetostrykcji z użyciem programu Ansys wykorzystującego metodę elementów skończonych. Porównano kilka wybranych konstrukcji silnika prądu stałego z magnesami trwałymi ze względu na możliwości ograniczenia drgań.