Seminarium ZTI

Analiza metod pomiaru sił nastawczych w napędach zwrotnicowych

mgr inż. Jakub Młyńczak, Politechnika Śląska

piątek, 3 listopada 2006, godz. 10:00, sala S-4

praca doktorska