Seminarium ZTI

Optymalne sterowanie drganiami masztów z odciągami

B. Błachowski, W. Gutkowski

piątek, 3 grudnia 2004, godz. 10:00, sala S-4

Celem pracy jest komputerowa symulacja optymalnego sterowania drganiami masztów z odciągami. W niniejszym podejściu wykorzystana została strategia sterowania predykcyjnego z estymatorem stanu i układem indentyfikacji parametrów masztu. Do projektowanego sterownika wprowadzona została informacja o stochastycznym modelu działania sił wiatru.