Seminarium ZTI

Dynamika układu płyt pod obciążeniem ruchomym

doc. dr hab. Czesław Bajer

piątek, 4 listopada 2005, godz. 10:00, sala S-4

Jest to pierwsza z dwóch prezentacji (różnych autorów) na podany temat.