Seminarium ZTI

Delaminacja wiotkich ustrojów sprężystych - modelowanie i identyfikacja

Anita Orłowska

piątek, 5 stycznia 2007, godz. 10:00, sala S-4

Defekty delaminacji kompozytowych elementów konstrukcyjnych stanowi poważne zagrożenie w licznych obszarach inżynierii. Dlatego to modelowanie oraz identyfikacja delaminacji tworzą aktywnie rozwijaną w ostatnich latach grupą problemów badawczych w ramach dziedziny monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Jako narzędzie umożliwiające rozwiązanie zadania odwrotnego które stanowi problem identyfikacji rozmiaru i położenia uszkodzenia, zaproponowane zostanie podejście bazujące na Metodzie Impulsowych Dystorsji Wirtualnych.