Seminarium ZTI

Algorytmy genetyczne, entropia i kompresja.

Stefan Kotowski

piątek, 6 stycznia 2006, godz. 10:00, sala S-4

Idea klasyfikacji algorytmów genetycznych oparta na wyznaczaniu entropii ich trajektorii i jej badanie empiryczne przy wykorzystaniu kompresji.