Seminarium ZTI

Metody całkowania równań różniczkowych ruchu - porównanie (cz. I)

doc. dr hab. Czesław Bajer

piątek, 7 grudnia 2001, godz. 10:00, sala S-4

Wykład obejmuje klasyczne metody całkowania równania ruchu:

Przedstawione zostaną algorytmy i własności metod (różnic centralnych, Newmarka, Newmarka-Bossaka, Parka-Housnera, Trujillo, elem. czasoprzestrzennych itd. Omawiane własności: efektywność, dokładność, tłumienie.