Seminarium ZTI

Efekt elektroreologiczny i jego wykorzystanie w technice

dr hab. inż. Janusz Płocharski, Wydział Chemiczny PW

piątek, 8 czerwca 2001, godz. 10:00, sala S-4

1. Na czym polega zjawisko elektroreologiczne (ER) 2. Wybrane właściwości cieczy ER 3. Mechanizm i ilościowy opis zjawiska ER 4. Skład i preparatyka typowych cieczy ER 5. Techniczne zastosowania cieczy ER.