Seminarium ZTI

Przegląd badań dotyczących oddziaływania ruchomego obciążenia na układy ciągłe z uwzględnieniem struktury okresowej.

Roman BOGACZ

piątek, 9 listopada 2007, godz. 10:00, sala S-4

Badania dotyczą przede wszystkim zagadnień, których analityczne rozwiązanie przyjmuje postać fal bieżących. Zakłada się,że źródło zaburzeń przemieszcza się ze stałą prędkością, posiada postać siły skupionej lub obciążenia rozłożonego w przestrzeni, oraz zakłada się, że źródło to w układzie ruchomym może oscylować w czasie z pewną częstotliwością.