Seminarium ZTI

Bezwładność w dyskretnym modelowaniu zadań falowych

Czesław Bajer

piątek, 10 maja 2002, godz. 10:00, sala S-4

Pokazane zostaną różne sposoby budowy macierzy bezwładności. Pozane zostaną różnice w wynikach zadań testowych. Okazuje się, że macierze konsystentne pod wieloma względami lepiej modelują zjawiska falowe niż różnego typu macierze diagonalne.