Seminarium ZTI

Optymalne sterowanie w pozycjonowaniu wieloczłonowych urządzeń z napędem hydraulicznym

P. Hołobut, W. Gutkowski

piątek, 10 grudnia 2004, godz. 10:00, sala S-4

Prezentacja poświęcona będzie zagadnieniom sterowania maszyn z napędem hydraulicznym, w odniesieniu do uzyskania pożądanego ruchu członu roboczego. Przedstawione będą dwa aspekty sterowania urządzeń. Pierwszym jest sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym, zapewniające ruch urządzenia wzdłuż zadanej trajektorii przestrzennej. Drugim jest optymalizacja ruchu urządzenia po zadanej trajektorii, ze względu na minimalny czas przejścia.