Seminarium ZTI

Komputerowo wspomagane synteza i modelowanie modyfikowanych przekładni walcowych z zastosowaniem metody elementów skończonych

dr inż. Andrzej Kawalec, Politechnika Rzeszowska

piątek, 13 stycznia 2006, godz. 10:00, sala S-4

(rozprawa habilitacyjna)