Seminarium ZTI

Wyznaczanie parametrów obciążeń udarowych w czasie rzeczywistym

Krzysztof Sekuła

piątek, 13 kwietnia 2007, godz. 10:00, sala S-4

Przedstawiona zostanie analiza porównawcza kilku metod identyfikacji parametrów obciążeń wywołanych uderzeniem masy w sprężynę gazowa. Wyznaczanymi parametrami są masa oraz prędkość obiektu uderzającego. Istotnym jest, że metody pozwalają na przeprowadzenie identyfikacji w czasie rzeczywistym.