Seminarium ZTI

Elementy filozofii modelowania układów dynamicznych

Andrzej Ossowski

piątek, 16 grudnia 2005, godz. 10:00, sala S-4

Punkty dyskusji: - Ontologiczna koncepcja modelu - Cele i etapy modelowania - Specyfika modelowania układów dynamicznych - Metodologia modelowania a epistemologia - Dlaczego potrzebny jest paradygmat modelowania?