Seminarium ZTI

Działania przeciwminowe, poszukiwania zatopionych skarbów i biologiczne sonary ssaków morskich - wybrane zagadnienia podwodnej teledetekcji w teorii i praktyce

Łukasz Nowak

piątek, 19 kwietnia 2013, godz. 10:00, sala S-4

Na seminarium przedstawię krótko wybrane zagadnienia związane z zastosowaniem metod teledetekcji w środowisku wodnym do poszukiwania różnych obiektów znajdujących się w toni, spoczywających na dnie lub zagrzebanych w osadach dennych. Woda jako medium transmisyjne posiada bardzo specyficzne właściwości, w związku z czym charakter i metodologia wykrywania i lokalizacji różnych przedmiotów diametralnie różnią się od technik stosowanych na powierzchni, promując zwłaszcza metody akustyczne. Przedstawię krótko kilka różnych zagadnień związanych z opisaną tematyką, m.in.: metody teledetekcji na okrętach podwodnych, sposoby zwalczania min morskich, poszukiwania podwodne obiektów spoczywających na dnie lub zagrzebanych w warstwach osadów, zastosowanie metody elektroimpedancyjnej do wykrywania organizmów żywych oraz badania nad biologicznymi układami nawigacji i komunikacji ssaków morskich. Podstawą dla prezentacji będą przede wszystkim wyniki projektów realizowanych przeze mnie w różnych jednostkach naukowych i instytucjach Marynarki Wojennej RP, w tym także projektu 'Bioniczny Sonar', realizowanego aktualnie w IPPT we współpracy z m.in. Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.