Seminarium ZTI

Metoda bezsiatkowa w zadaniach z ruchomym obciążeniem

mgr B. Dyniewicz, doc. Cz. Bajer

piątek, 19 maja 2006, godz. 10:00, sala S-4

Przedstawione zostanie zastosowanie metody bezsiatkowej w symulacji przejazdu obciążenia inercyjnego po strunie. Porównane zostaną wyniki analityczne, metod siatkowych i metody bezsiatkowej.