Seminarium ZTI

Spotkanie dyskusyjne - Filozofia nauki, analizy danych i modelowania układów dynamicznych

dr Andrzej Ossowski

piątek, 20 grudnia 2002, godz. 10:00, sala S-4

Elementy etyki, psychologii, prakseologii i pozytywizmu w nauce. Wybór przedmiotu badań i sposobów realizacji oraz prezentacji wyników. Elementy "burzy mózgów". Nauka a technologia, nauki techniczne,podstawowe i stosowane. Ontologia i metafizyka: podstawe aspekty bytu, geometryczne ujęcie opisu rzeczywistości, definicje operacyjne pojęć i koherencja. Możliwość skończonego opisu układów złożonych. Zagadnienia analizy danych doświadczalnych, reguły w bazach danych, clastering, zbiory przybliżone, zbiory rozmyte. Istota modelowania, hierarchia modeli układów, relacja częściowego porządku. Rodzaje modeli: modele danych, modele fizyczne, fenomenologiczne, matematyczne, komputerowe, neuronalne, strukturalne, funkcjonalne - relacje między nimi.