Seminarium ZTI

Swiateczne forum dyskusyjne: Ontologia i epistemologia w naukach empirycznych

Andrzej Ossowski

piątek, 22 grudnia 2000, godz. 10:00, sala S-4

Celem wykładu będzie przedstawienie geometrycznej koncepcji filozofii bytu i teorii poznania. W szczególności omówiona zostanie rola idealizmu i materializmu, jako istotnych elementów opisu świata rzeczywistego. Sformułowane zostaną ogólne wnioski dotyczące interpretacji danych doświadczalnych oraz budowy modeli badanych obiektów i zjawisk. Z uwagi na ogólność i kontrowersyjność omawianych zagadnień przewidywana jest swobodna dyskusja i wymiana poglądów w trakcie wykładu.