Seminarium ZTI

Dyskusja świąteczna - Rola bytów transcendentnych w nauce

Andrzej Ossowski

piątek, 23 grudnia 2005, godz. 10:00, sala S-4

Ideały platońskie i byty transcendentne wprowadzone przez Kanta nie są bynajmniej tylko fantazją filozoficzną. Istnienie takich bytów z natury niematerialnych zakłada się w nauce często w sposób całkiem nieświadomy. Takie założenie jest bowiem niezbędne dla zapewnienia spójności opisu i uzasadnienia koncepcji oraz metod stosowanych w nauce. Zostanie przedstawiona ogólna, onotologiczna koncepcja bytów transcendentnych a podane przykłady z różnych dziedzin nauki będą bąda miały na celu przekonanie sceptyków do słuszności takiego poglądu.