Seminarium ZTI

Metoda badania zabytkowych materiałów budowlanych z użyciem mikrordzeni.

Marek Skłodowski

piątek, 25 stycznia 2008, godz. 10:00, sala S-4

Ocena degradacji i bezpieczeństwa zabytkowych budowli wymaga poznania aktualnych własności materiałów tworzących konstrukcję. Metody badań nieniszczących dostarczają pewnych oszacowań tych własności. Nie pozwalają jednak na pomiar własności wytrzymałościowych. Niezbędne w tym celu są badania niszczące, jednak możliwość ich wykonania jest ograniczona ponieważ zazwyczaj brak jest zgody konserwatora na pobranie próbek materiałów budowlanych. Rozwijana metoda badania mikrordzeni wykorzystuje próbki kilkadziesiąt razy mniejsze od stosowanych standardowo i nie wprowadza zniszczenia zabytku. Opracowana procedura badawcza pozwala na pomiar wytrzymałości na zginanie, rozłupywanie i ściskanie oraz pomiar własności sprężystych dla każdego z mikrordzeni.