Seminarium ZTI

Identyfikacja parametrów modelu dynamicznego budowli metodą dostrajania

Henryk Ciurej, Politechnika Krakowska

piątek, 25 maja 2001, godz. 10:00, sala S-4

Prezentacja rozprawy doktorskiej.