Seminarium ZTI

Zbieżność algorytmów genetycznych

Stefan Kotowski

piątek, 26 stycznia 2007, godz. 10:00, sala S-4

Przedstawione zostaną wyniki dowodzące zbieżności prostego algorytmu genetycznego i jego uogólnień. Pokazana zostanie zbieżność algorytmów z dostrajaniem parametrów i selekcja elitarną i turniejową.